מעמד לנר מעגל נשים מלטה

250

מעמד לנר הגיע אלינו ישירות ממלטה.
ההשראה למעמד לנר לקוחה מפסלים שנמצאו במקדשי האלה העתיקים באי מלטה, המוערכים משנת 330 לפני הספירה.
הפסלים שנמצאו במקדשים מחוברים לרוח הפוריות והנשיות המקודשת.

במלאי